بازداشت اعضای شورای اسلامی ، دهیار روستای دانیال و عوامل تیراندازی در این روستا

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به وقوع منازعه‌ی مسلحانه‌ی منتهی به قتل، در روستای دانیال از توابع شهر سلمانشهر شهرستان عباس‌آباد، گفت: اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای دانیال،…