٢ میلیون و ۵۰۰ هزار سند حسابداری در ادارات لرستان سریع‌تر باید تعیین تکلیف شوند

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان گفت: دستگاه‌های اجرایی استان نسبت به تعیین تکلیف حدود دو میلیون و پانصد هزار اسناد حسابداری موجود در بایگانی های استان با هماهنگی دیوان محاسبات و…