دسته: زندگی

پای درد دل مادرانی که دلشان خون است، اما لب‌شان خندان/اختلال اوتیسم ، کابوس رؤیاهای مادرانه!

سور و ساط جشن و شادی برپاست. ریسه‌ها، بادکنک‌ها، فرفره‌ها و شیرینی های خوشمزه حکایت از تولدی پرشور و هیجان دارد، یک جمع با صفا از بچه‌های اوتیسم.این‌طور که جمعی…