مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران از مبارزه شیمیایی با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز در 8 هزار و 637 هکتار مزارع گندم و جو استان خبر داد.

8600 هکتار مزارع گندم و جو مازندران مبارزه شیمیایی شد

به گزارش مهندسی صنایع از ساری، عبدالرحمن زاغی درباره مبارزه شیمیایی با عوامل خسارتزا در مزارع گندم و جو استان مازندران، اظهار کرد: از ابتدای امسال  تاکنون با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز در ۸ هزار و ۶۳۷ هکتار مزارع گندم و جو استان مبارزه شیمیایی شد. مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به مبارزه شیمیایی با آفات و علف‌های هرز در ۶ هزار و ۸۶۶ هکتار مزارع گندم استان، افزود: مبارزه با آفات در یک هزار و ۵۰۵ هکتار مزارع گندم استان انجام شد که یک هزار و ۳۷۰ هکتار آن علیه حلزون، ۱۱۰ هکتار با سوسک سیاه زابروس و ۲۵ هکتار با کرم مفتولی بود. زاغی با بیان اینکه مبارزه با علف‌های هرز پهن برگ در یک هزار و ۵۳۱ هکتار، کشیده برگ در ۲  هزار و ۱۰۴ هکتار و توام(دومنظوره)در یک هزار و ۷۲۶ هکتار مزارع گندم استان انجام شد، افزود: مبارزه با علف‌های هرز مزارع گندم استان با استفاده از سموم گرانستار، توفوردی، پوماسوپر، آکسیال، آتلانتیس، آتللو، تیفیس و ویکیلیس صورت گرفت. مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران در خصوص مبارزه شیمیایی با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز در مزارع جو استان، گفت: تاکنون مبارزه شیمیایی با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز در یک هزار و ۷۷۱ هکتار مزارع جو استان انجام شد. وی با اشاره به اینکه مبارزه شیمیایی با آفت حلزون در ۱۲۲ هکتار و کرم مفتولی در ۱۰ هکتار مزارع جو استان انجام شد، گفت: تاکنون علیه علف‌های هرز کشیده برگ در ۷۲۳ هکتار و پهن برگ در ۶۴۸ هکتار، آفت حلزون در ۲۳۵ هکتار و کرم مفتولی در ۱۳ هکتار و بیماری های سفیدک سطحی در ۹۵ هکتار و لکه خرمایی در ۳۹ هکتار از مزارع جو استان مبارزه شیمیایی شد. انتهای پیام/۸۶۰۳۵/ج

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید