بیشترین بارندگی ثبت شده از دوشنبه (17 اسفند ماه) تا پنج شنبه (20 اسفند ماه) در ایستگاه های باران سنجی ایوان با 28 میلی متر باران و 8 سانتی متر برف ثبت شده است.

36 میلی متر بارندگی درشهرستان  ایوان ثبت شد

به گزارش مهندسی صنایع از ایلام، مجموع بارندگی ثبت شده در ایستگاه های هواشناسی استان ایلام از دوشنبه مورخ ۱۷اسفندماه لغایت امروز پنجشنبه ۲۰اسفندماه به شرح زیر است؛ ایوان ۲۸میلی متر و ۸سانتیمتربرف، ارکوازملکشاهی ۲۱/۱میلی متر و۳سانتیمتربرف، ایلام۱۳/۶میلی متر و برف۴سانتیمتر، دره شهر۱۰میلی متر، چوار۸/۵میلی متر و ۴سانتیمتر برف، سرابله۷/۳میلی متر و برف۱سانتیمتر، بدره۷میلی متر، لومار۴/۴میلی  متر، هلیلان۴میلی متر، دهلران۳/۶میلی متر، آبدانان۲/۴میلی متر، مهران۰/۳میلی متر ثبت شده است. آمار برخی از ایستگاه‌های باران سنجی آسمان آباد۱۸میلی متر و برف۲سانتی متر زرنه۱۶میلی متر و برف۳سانتیمتر، کارزان ۱۳میلی متر و برف۴سانتیمتر، میش خاص۱۳میلی متر و برف۹سانتیمتر، بولی۱۲/۳میلی متر، صالح آباد ۸میلی متر، سراب باغ ۸میلی متر، بلاوه تره ۷/۴میلی متر، ماژین۷میلی متر، میمه۷میلی متر و برف۴سانتیمتر پهله زرین آباد۶میلی متر، شباب۵/۲میلی متر، مورموری ۵میلی متر و موسیان ۰ میلی متر ثبت شده است. پایان پیام/

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید