ماه: می 2023

استاندار فارس: در برکناری مدیر دارویی دانشگاه علوم پزشکی نقشی نداشته‌ام/ زمین خواری قطع درختان و گران فروشی سه معضل اساسی استان فارس

استاندار فارس با تاکید بر اینکه اصحاب رسانه تلاش کنند با انصاف و رعایت اصل امانت داری، صداقت و اخلاق به پیشرفت استان کمک کنند گفت: زمین خواری، قطع درختان…