ماه: می 2023

اردیبهشت مقاومت| خان‌طومان «اردی به عشق» شهدای مازندران/ خان‌طومان هفت خان عشق برای شاگران حسین(ع)

«اردی به عشق» یعنی شهید محمد بلباسی از قائم‌شهر، شهید علی جمشیدی از نور، شهید رضا حاجی‌زاده از آمل، شهید حسن رجایی‌فر از بابل، شهید سیدرضا طاهر از بابل، شهید…