ماه: آوریل 2023

قیمت پایه خرید هر کیلوگرم گل محمدی ۷۰ هزار تومان/ اداره تعاونی و روستایی شهرستان فیروزآباد باید در امر خرید و بازاریابی گل محمدی اقدام کند

مدیر و رئیس هیات مدیره اتاق اصناف کشاورزی شهرستان فیروزآباد، از قیمت پایه خرید هرکیلو گل محمدی با نرخ مصوب ۷۰ هزار تومان خبر داد.