ماه: مارس 2023

برای ایجاد تحول نیازمند واگذاری بخش‌های اقتصادی به مردم هستیم/ زیست عفیفانه، از مصادیق حقوق ملی

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان آنکه برای اجرای تحول نیازمند واگذاری بخش‌های اقتصادی به مردم و اجرای اصل 44 قانون اساسی هستیم، گفت: داشتن یک جامعه عفیف…