کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را در خصوص پرونده های مطروحه اعلام کرد.

2 باشگاه لیگ برتری محکوم شدند

به گزارش مهندسی صنایع و به نقل از رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را در خصوص پرونده های مطروحه اعلام کرد. * با توجه به شکایت داریوش صادقی از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 510 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 32 میلیون و 918 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 250 میلیون ریال قرار رد صادر کرد. *در پی شکایت یوسف بهزادی از باشگاه ذوب آهن، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان قرار رد صادر کرد. *در پرونده شکایت تقی سیاری از باشگاه هوادار، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان و با توجه به اعلام رضایت وی قرار رد صادر کرد. * با توجه به شکایت سینا عشوری از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 600 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 13 میلیون و 80 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. *در پی شکایت سعید کریمی از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ 680 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 15 میلیون و 260 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. پایان پیام/

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید