دبیر کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح‌های پژوهشی در استان به مرحله اجرایی می‌رسند.

۹ طرح پژوهشی در کهگیلویه و بویراحمد اجرایی می‌شود

به گزارش مهندسی صنایع از یاسوج، جهانگیر شاهینی در نشست کارگروه پژوهش ضمن تشریح وظایف این کارگروه، نقش دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان‌ها را بسیار مهم دانست و ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را در توسعه همه جانبه استان یادآور شد. دبیر کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان یکی از اولویت‌های اصلی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را تدوین اسناد بخشی جهت دستیابی به اهداف توسعه استان دانسته و گفت؛ از مهم‌ترین اسناد می توان به سند توسعه دانش بنیان استان و برش نقشه جامع علمی کشور اشاره کرد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بیان کرد: فرمان رهبری برای تحقق شعار سال ایجاب می‌کند به موضوع دانش بنیان‌ها که مقدمه آن پرداختن به حوزه پژوهش است توجه بیشتری شود. شاهینی گفت برش استانی سند نقشه جامع علمی کشور، امتداد نقشه و اسناد مصوب آن در استان است که در چارچوب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، سند چشم انداز، اسناد و سیاست‌های فرادستی، برنامه آمایش استان و … تهیه می‌شود. وی گفت: برش استانی نقشه در تدوین و اجرا می‌بایست به اصول مسئله محوری، انسجام نظری مشارکت جویی و عملگرایی متعهد باشد. گفتنی است در کارگروه آموزش پژوهش فناوری و نوآوری استان کهگیلویه و بویراحمد شرح وظایف اعضای کارگروه و ارائه گزارش عملکرد طرح‌های پژوهشی دستگاههای اجرایی استان در سال ۱۴۰۱ تبیین و دستورالعمل اجرایی بند ه تبصره ۹ قانون بودجه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین ۹ طرح پژوهشی از دستگاه اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد در دستور کار قرار گرفته است این پروژه‌ها در حال انجام است و مقرر شد در هر جلسه کارگروه در رابطه با تعدادی از آنها بحث و تبادل نظر شود. همچنین سند توسعه دانش بنیان توسط پارک علم و فناوری و گزارش عملکرد برش استانی سند نقشه جامع علمی کشور توسط دانشگاه یاسوج ارائه شد. پایان پیام/

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید