ابراهیم تقی زاده رئیس دانشگاه پیام نور با حضور در خبرگزاری فارس به سوالات خبرنگار حوزه دانشگاه پاسخ داد.

گفت و گو با ابراهیم تقی زاده رئیس دانشگاه پیام نور

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید