مدیر روابط عمومی سپاهان با انتشار تصاویر نخستین گل این فصل باشگاه پرسپولیس و آخرین گل فصل این تیم که موجب قهرمانی شد با کنایه نوشت: قهرمانی در آفساید!

کنایه مدیر روابط عمومی سپاهان به قهرمانی پرسپولیس: قهرمانی در آفساید!

به گزارش مهندسی صنایع؛ محمدصادق میرصالحیان، مدیر روابط عمومی سپاهان با انتشار تصاویر نخستین گل این فصل پرسپولیس و آخرین گل فصل این تیم که موجب قهرمانی شد با کنایه نوشت: قهرمانی در آفساید!

257 251

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید