هفتمین کاروان ترویجی ارتقای بهره‌وری کشاورزی با رویکرد کاهش هزینه‌های تولید، افزایش عملکرد و آشنایی کشاورزان با آخرین یافته‌های تحقیقاتی برگزار شد.

کاروان ترویجی ارتقای بهره‌وری کشاورزی با محوریت پنبه در اردبیل برگزار شد

به گزارش مهندسی صنایع از اردبیل، هفتمین کاروان ترویجی ارتقای بهره‌وری کشاورزی با محوریت پنبه در استان اردبیل در شهرستان پارس‌آباد برگزار شد. کمال شهبازی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل هدف از برگزاری این کاروان ترویجی را ارتقای بهره‌وری کشاورزی و افزایش ضریب نفوذ دانش در عرصه‌های تولیدی در استان اردبیل برشمرد و گفت: این کاروان را با رویکرد کاهش هزینه‌های تولید، افزایش عملکرد و آشنایی کشاورزان با آخرین یافته‌های تحقیقاتی برگزار شد. وی افزود: در رابطه با ارقام جدید پنبه، روش‌های نوین آبیاری، مدیریت آفات و بیماری‌ها و کنترل علف‌های هرز مزارع پنبه، اصول تغذیه در زراعت پنبه، برداشت مکانیزه و روش‌های نوین به زراعی مطالبی توسط محققان مرکز ارائه شد. شهبازی ترویج ارقام داخلی، کیفیت سموم، تغذیه با ریزمغذی‌ها، آبیاری به‌موقع و برداشت مکانیزه را از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در این برنامه ترویجی ذکر کرد. در کاروان ترویج ارتقای بهره‌وری پنبه تیم تخصصی و کارشناسی متشکل از رئیس موسسه تحقیقات پنبه، معاون پژوهش و فناوری و انتقال یافته‌های مرکز، محققان مرکز، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی، کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی پارس‌آباد، کشاورزان پیشرو و پنبه‌کاران شهرستان پارس‌آباد حضور دارند. پایان پیام/

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید