در دومین مناظره انتخاباتی زاکانی بار دیگر تصویر شبه احمدی نژادی خود را به نمایش گذاشت، قالیباف با زرنگی از یک فرصت بهره گرفت و پورمحمدی گروگان گیری معیشت مردم از سوی جلیلی را فاش کرد. پزشکیان اما کمتر از انتظار ظاهر شد و قاضی زاده هم همچنان به دنبال سبد رأی است.

چهره واقعی زاکانی؛ هم پوششی هم ضربه‌گیر /پورمحمدی فاش کرد، جلیلی سکوت /پزشکیان روی دور تکرار،قالیباف روی دور شعار /قاضی‌زاده به سراغ احمدی‌نژاد رفت

محمدحسن نجمی: دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، نسبت به اولین آن، پرتنش‌تر بود. البته که از ابتدا تنش بر جلسه حاکم نبود؛ بلکه سه نامزد بودند که تنش‌ها و حملات را آغاز کردند؛ امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، علیرضا زاکانی و مصطفی پورمحمدی.

اما از سه نامزد دیگر، معسود پزشکیان مخرج مشترک حملات آن سه تن بود و محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی دو نامزدی بودند که از حمله‌ها زاکانی و قاضی‌زاده در امان بودند اما پورمحمدی بعضا یقه آنها را می‌گرفت. با این وجود، جلیلی به هیچ عنوان وارد هیچ یک از تنش‌ها نشد؛ قالیباف اما بعضا واکنش‌های کمرنگی نشان می‌داد.

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید