بر اساس داده های شرکت کنترل کیفیت هوا، وضعیت هوای پایتخت قابل قبول است.

هوای پایتخت در وضعیت قابل قبول

به گزارش مهندسی صنایع از تهران، بر اساس داده های شرکت کنترل کیفیت هوا، وضعیت هوای پایتخت قابل قبول و بر روی عدد ۷۸ یعنی در وضعیت زرد است. طبق این گزارش، وضعیت کیفیت هوا در تمامی ایستگاه‌ ها در وضعیت قابل قبول می باشد و شاخص تنها در یک ایستگاه، وضعیت نارنجی است.  

از ابتدای سال تا به امروز، تهرانی‌ها ۲ روز هوای پاک، ۱۵۲ روز هوای قابل قبول، ۱۱۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲۴ روز هوای ناسالم برای تمام افراد، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک را تجربه کرده‌اند. پایان پیام/

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید