معاون اجرایی رییس جمهور گفت: در خصوص تقسیمات کشوری مبنا نظر مردم است و نه سیاسیون، این مسئله در حوزه اختیاری استاندار است و اگر نیاز بود در مرکز کشور پیگیری خواهد شد.

نظر معاون رئیس‌ جمهور در خصوص الحاق بخشی از شهرستان کهگیلویه به گچساران+فیلم

به گزارش مهندسی صنایع از کهگیلویه، با توجه به تقسیمات کشوری در خصوص جدا شدن بخشی از کهگیلویه به گچساران، یکی از مطالبه مردمی دهدشت، حل این مشکل از معاون اجرایی ریاست جمهوری به کهگیلویه بود. محسن منصوری معاون اجرایی رییس جمهور در این خصوص اظهار کرد: در خصوص تقسیمات کشوری مبنا نظر مردم است و نه سیاسیون. معاون اجرایی رییس جمهور گفت: مسئولان دقت کنند چرا که گاهاً دغدغه مردم و مسئولان با هم متفاوت است. وی خواستار بررسی این مسئله شد و بیان کرد: باید ابعاد اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن بررسی شود. منصوری با بیان این‌که کار تقسیمات کشوری پشت تریبون حل نمی‌شود گفت: این مسئله در حوزه اختیاری استاندار است و اگر نیاز بود در مرکز کشور پیگیری خواهد شد.

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید