طبق بررسی‌ها میانگین سنی کشورمان در سال ۱۴۷۹ از کشورهای آلمان، چین، انگلستان، آمریکا و روسیه بیشتر خواهد شد.

میانگین سنی جمعیت ایران در سال 1479 چقدر خواهد بود+ موشن گرافیک

گروه زنان و جوانان مهندسی صنایع:مقایسه میانگین سنی «ایران» و تعدادی از کشورهای جهان از سال۱۳۲۹ تا سال۱۴۷۹ نتایج جالبی را نشان می‌دهد.بر اساس آمار، ایران به سرعت به سمت پیری درحال حرکت است. در این موشن‌گرافیک مقایسه میانگین سنی ایران با برخی کشورهای بزرگ و همسایه را می‌بینید.طبق این موشن میانگین سنی کشورمان در سال ۱۴۷۹ از کشورهای آلمان، چین، انگلستان، آمریکا و روسیه بیشتر خواهد بود.  

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید