هیأت دولت عربستان سعودی همچنین تأکید کرد ریاض از حق ملت فلسطین در زمینه تعیین سرنوشتشان و برپایی کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف حمایت می کند.

موضع جدید عربستان در رابطه با توقف تجاوز اسرائیل

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید