نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط ساخت مسکن در اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی برای اجرای طرح های حمایتی ساخت مسکن را تعیین کردند.

مجلس شرایط ساخت مسکن در اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی برای طرح های حمایتی را تعیین  کرد

به گزارش خبرنگار سیاسی مهندسی صنایع، نمایندگان در جلسه علنی امروز(شنبه،22مهر) مجلس شورای اسلامی، بند(ت)ماده 50 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط ساخت مسکن در اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی برای اجرای طرح های حمایتی ساخت مسکن را تعیین کردند. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا در طرح‌های حمایتی مسکن و بازآفرینی شهری، نسبت به تأمین زمین رایگان برای احداث حوزه و نواحی بسیج و ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی اقدام کند. براساس بند (ت)- از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (8) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح های حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و سایر قوانین و مقررات اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این بند شامل دامنه کاربرد و شیوه توافق با مالکین اراضی غیردولتی ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی می رسد. همچنین تبصره (1) این بند به دلیل اینکه قابل طرح در لایحه برنامه توسعه هفتم نبود، با تشخیص رئیس مجلس بررسی نشد. تبصره (۳)- وزارت راه و شهرسازی مکلف است در طرح‌های حمایتی مسکن و بازآفرینی شهری، نسبت به تأمین زمین رایگان برای احداث حوزه و نواحی بسیج و ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی اقدام نماید. پایان پیام/

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید