دادستان عمومی و انقلاب مرکزآذربایجان غربی برلزوم برخورد قاطع و قانونی شهرداری و دستگاههای مسئول با تغیر کاربری و ساخت وسازهای غیرمجاز در ارومیه تاکید کرد.

لزوم برخورد قاطع با ساخت و سازهای غیرمجاز در ارومیه

به گزارش مهندسی صنایع از ارومیه حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکزآذربایجان غربی اظهار داشت: شهرداری باید زیر ساخت های لازم را ایجاد کند تا سازمان های مربوطه به پنجره واحد پیگیری موارد ساخت و ساز های غیر مجاز متصل شوند . مجیدی بیان کرد: دستورات قضایی باید شفاهی نیز  استفاده شوند اما اقدامات لازم از قبیل گشت های نظارتی برای مناطق لازم مانع از ساخت و ساز  خواهد شد . وی اضافه کرد: شهرداری موظف است با ورود و تشخیص تخلف و ضبط دستگاه ها و ماشین آلات محل محاصره شده اقدام کند  و غیر از تخریب هر اقدامی برای متوقف کردن ساخت و ساز اگر نیاز است انجام شود . مجیدی تصریح کرد :کلیه اقدامات و گزارشها به  معاونت خدمات شهری با نظارت سازمان بازرسی انجام و اگر چنان که مالکی فاقد مجوز باشد  هر مسئولیت بر عهده مالک است و انشعابات غیر قانونی نیز توسط شرکت های خدمات رسان قطع خواهد شد و هیچ گونه ترک فعل قابل اغماض نیست . وی بیان کرد: در مورد تغییر کاربری امور اراضی و کشاورزی و ساخت و ساز های غیر مجاز مراجع باید ورود جدی انجام و طبق قوانین مصوب شده اقدام نمایند. پایان پیام

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید