فیلم | ارشد نظامی ارتش در شمالغرب:شهید سلیمانی اهداف راهبردی استکبار را ناکام گذاشت

فیلم | ارشد نظامی ارتش در شمالغرب:شهید سلیمانی اهداف راهبردی استکبار را ناکام گذاشت

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید