زائران، مجاوران و نمازگزاران مشهدی پس از اقامه نماز جمعه این هفته، همزمان با دیگر نقاط کشور در محکومیت جنایات اسرائیل و حمایت از مردم فلسطین و جبهه مقاومت راهپیمایی کردند.

راهپیمایی نمازگزاران مشهدی در حمایت از مردم فلسطین

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید