رئیس پارلمان عراق از کشورهای عربی خواست که برای بازگشت سوریه به جمع کشورهای عربی تصمیم نهایی خود را اتخاذ کنند.

رئیس پارلمان عراق خواستار بازگشت سوریه به جهان عرب شد

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید