همزمان با روز خبرنگار مدیران استانی و شهری از دفتر خبرگزاری فارس در استان البرز بازدید کردند.

حضور مدیران استانی در دفتر خبرگزاری فارس البرز

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید