اینترنشنال در شش ماه دوم سال گذشته سعی در به خیابان کشیدن دانش‌آموزان داشت اما همین شبکه وقتی نوجوانان زیادی در مراسمات عزاداری شرکت می‌کنند شروع به موج رسانه‌ای علیه آئین‌های عزاداری می‌کند!

تخریب آئین‌های عزاداری در دستور کار اینترنشنال+فیلم

فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها – شبکه اینترنشنال در شش ماه دوم سال گذشته سعی در به خیابان کشیدن دانش‌آموزان داشت اما همین شبکه وقتی نوجوانان زیادی در مراسمات عزاداری شرکت می‌کنند برای کمرنگ کردن این حضور پرشور شروع به موج رسانه‌ای علیه آئین‌های عزاداری می‌کند!  

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید