تسنیم درخصوص سانحه برای بالگرد حامل رئیسی نوشت: برخی همراهان رئیس جمهور در این بالگرد توانسته اند تماسی با مرکز برقرار کنند و بدین جهت امیدواری برای پایان این حادثه بدون تلفات جانی افزایش یافته است. 

ادعای تسنیم: بالگرد حامل رئیسی دچار سانحه شد /امیدواری برای پایان حادثه بدون تلفات جانی افزایش یافت

به گزارش مهندسی صنایع، برخی اخبار حاکی از آن است که «بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری در آذربایجان شرقی دچار سانحه شده است.»

آنگونه که تسنیم روایت می‌کند، «برخی همراهان رئیس جمهور در این بالگرد توانسته اند تماسی با مرکز برقرار کنند و بدین جهت امیدواری برای پایان این حادثه بدون تلفات جانی افزایش یافته است.»

تسنیم افزوده «در این کاروان، ۳ هلیکوپتر حضور داشته اند که دو هلیکوپتر که برخی وزرا و مسولان در آن حضور داشته اند سالم به مقصد رسیده اند. شنیده شده است آیت الله آل هاشم امام جمعه تبریز و آقای امیرعبداللهیان وزیر خارجه نیز در هلیکوپتر حامل رییس جمهور حضور داشتند.»

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید